SUKELLUSPALVELUT

Sukellustarkastukset ja menetelmät

 • kuntokartoitukset
 • vedenalaisen rakennustyön valvonta
 • kotimaanliikenteen alusten rungon ulkopuoliset katsastukset
 • teräsrakenteiden ainevahvuusmittaukset
 • näytteenotto betonirakenteista
 • vesijohto-, paineviemäri- ja kaapelilinjojen vesistöalitusten reittikartoitukset ja pituusleikkaukset sekä asennustarkastukset
 • vedenalainen 3D-skannaus, tiedon tuottaminen vedenalaisten kohteiden tietomalleja (BIM) varten
 • viistokaikuluotaus ja monikeilaluotaus
 • sukellusrobotti, ROV
 • näytteidenotto pohjasedimentistä PIMA-tutkimuksia varten
 • video- ja still-kuvaukset

Vedenalaiset työt

 • hitsaustyöt SFS-EN ISO 15618-1 luokituksen mukaisesti
 • polttoleikkaustyöt
 • vedenalaiset panostus- ja räjäytystyöt
 • muotitus, raudoitus- ja valutyöt
 • asennus- ja huoltotyöt

Vedenalaisarkeologiset kenttätyöpalvelut

 • vedenalaisarkeologinen tutkimus- ja dokumentointityö
 • tarkastukset ja inventoinnit eri menetelmin
 • näytteidenotot
 • kaivaukset

Työturvallisuus

Työturvallisuusnäkökohtien merkitys korostuu työskenneltäessä veden alla. Laadimme jokaiselle työkohteelle Valtioneuvoston asetuksen 1088/2011 edellyttämän kirjallisen turvallisuussuunnitelman, jonka liitteissä otetaan huomioon kohteen erityispiirteet. Suunnitelmat käydään läpi tilaajan edustajan kanssa. Työkohteilla käytettävään työryhmään kuuluu vähintään kolme henkilöä, kaksi sukeltajaa sekä pinta-avustaja. Vedenalaista työtä tekevillä ryhmän jäsenillä on Suomen työministeriön päätöksen n:o 674/1996 mukaiset ammattikirjat, jotka täyttävät myös EDTC:n (European Diving Technology Committee) vaatimukset.

Pätevyydet yrityksessämme

 • Ammattisukeltaja, IDSA Level 3, Offshore Top Up, Norsok U-100
 • AESD (Advanced European Scientific Diver)
 • Rakennusmestari AMK, infra
 • Ylipanostaja
 • Arkeologi, FM
 • Kotimaanliikenteen alusten kuljettajankirja
 • TRAFI:n nimittämät katsastajat alusten rungon ulkopuolisiin katsastuksiin sukellustyönä
LUE UUTISIA PALVELUISTAMME