Vedenalainen 3D-skannaus

Silta- ja laiturikohteiden vedenalainen 3D-skannaus ja sukellustarkastukset, Savonlinna.

Siltapilarin veden alla 3D-skannattu pistepilvikuva

Sillan välituen yhdistetty pistepilvi. Välituen mitat: korkeus vedenpintaan 16 m, leveys 10 m.

Pistepilvi yhdistettynä valokuvaan

Havainnekuva, yhdistetty pistepilvi ja valokuva.

Skannauksen ja sukellustarkastuksen yhdistäminen

3D-skannauksen ja valokuvan vertailu

Stillkuvan ja pistepilven vertailu.

Poikkileikkaus laiturirakenteen pistepilvikuvasta

Poikkileikkaus pistepilvimateriaalista, laiturirakenteen kulmamuurielementit, eroosiolaatta ja täyttöluiska.