Sillan hirsiarkkuperusteisen välituen sukellustarkastus

Välituen sukellustarkastus, Loimijoki, Ypäjä.

Sukeltaja sillan välituella Loimijoessa