Vesistösiltojen sukellustarkastukset

Kolmen vesistösillan sukellustarkastukset Tammisaaressa.

Sukeltaja aloittaa sillan välituen vedenalaisen tarkastuksen vesirajasta

Työvene siltatarkastuskohteella

Sulkuportin sukellustarkastus

Kuivatelakan sulkuportin tarkastus, Helsinki.

Sukeltaja tarkastaa portin teräsrakennetta vedenpinnan vaihteluväliltä

Sinkkianodien tarkastus sukellustyönä

Vesirakennuskohteen hankealueen arkeologinen vedenalaisinventointi

Uuden yhteysaluslaiturin hankealueen arkeologinen vedenalaisinventointi, Utö, Parainen. Samalla suoritettiin läheisen hylkykohteen tarkastus, josta kuvamateriaalia alla.

Vedenalaisarkeologista viistokaikuluotausta

Hylyn yksityiskohtakuva kaaresta

Vesihuoltolinjojen vesistönalitusten tarkastukset

Vesistönalitusputkien tarkastussukellukset 13,3 km, Mikkeli.

Sukeltaja aloittaa tarkastustyön

Lossin potkurilaitteen sukellustarkastus

Lossin potkurilaitteen sukellustarkastus, Vekaransalmi.

sukellustarkastuksen dokumentointi

Kirjalansalmen arkeologinen vedenalaisinventointi

Arkeologisen vedenalaisinventoinnin toinen vaihe, havaittujen anomalioiden sukellustarkastukset, Kirjalansalmi.

Havaittujen anomalioiden sukellustarkastukset

Arkeologinen vedenalaisinventointi

Mikkelin Kirkonvarkauden asuntomessujen 2017 vesialueiden arkeologinen vedenalaisinventointi.

Työkohteella inventoimassa matalaa ranta-aluetta

Viistokaikuluotauksen peittoalue

Vesistönalitusputkien tarkastussukellukset Iisalmessa

Vesistönalitusten tarkastussukellukset, Iisalmi.

Vedenalaiset tarkastustyöt

Kirjalansalmen uuden siltapaikan arkeologinen vedenalaisinventointi

Arkeologinen vedenalaisinventointi sillan yleissuunnitteluvaiheessa. Inventoitavina alueina vanhan sillan purkupaikka, uusi siltapaikka sekä muut alueet, joilla tullaan tekemään toimenpiteitä. Katso lisätiedot hankkeesta.

Viistokaikuluotausta Kirjalansalmessa

Vedenalainen teräksen ainevahvuusmittaus

Aluksen rungon ainevahvuusmittaukset ja tarkastus, Museolaiva S/S Salama Lappeenranta.

Aluksen rungon ainevahvuusmittaus veden alla